Welkom

 
Op betrekkelijk jonge leeftijd geconfronteerd worden met de diagnose ziekte van Parkinson is niet vanzelfsprekend.  Wij zijn er ons zeer goed van bewust, dat ons een langzame neerwaartse weg te wachten staat en we hebben dit reeds van dichtbij zien gebeuren 
Onze vechtlust blijft echter en wij zijn beiden dan ook niet bij de pakken blijven neerzitten. Wij zijn ervan overtuigd dat we moeten proberen het beste uit ons leven te halen.
Wat is er fijner dan daarbij evenzeer op de barricades te gaan staan voor anderen.

Daarom willen wij, voor hen die het niet meer kunnen en voor zij die nog ooit de diagnose zullen krijgen, er alles aan doen opdat het onderzoek naar de ziekte financieel ondersteund kan worden.
Onze hoop is er dan op gericht de ziekte in de toekomst te kunnen laten genezen.

Move for Parkinson wil er enerzijds alles aan doen om het onderzoek naar de ziekte aan het universitair ziekenhuis van Antwerpen te steunen. Dit alles in overleg met Professor Cras, diensthoofd neurologie.
Anderzijds is het een uitgelezen manier om mensen tot kennis en begrip aan te zetten.

In nauwe samenwerking met Sportpromotie vzw zal " Move for Parkinson" dan ook de schouders zetten onder een grootse, kwaliteitsvolle organisatie.