Welkom

Op betrekkelijk jonge leeftijd geconfronteerd worden met de diagnose ziekte van Parkinson is niet vanzelfsprekend. Wij zijn er ons zeer goed van bewust, dat ons een langzame neerwaartse weg te wachten staat en we hebben dit reeds van dichtbij zien gebeuren Onze vechtlust blijft echter en wij zijn beiden dan ook niet bij de pakken blijven neerzitten. Wij zijn ervan overtuigd dat we moeten proberen het beste uit ons leven te halen. Wat is er fijner dan daarbij evenzeer op de barricades te gaan staan voor anderen.