Steun het onderzoek

U wenst Move For Parkinson financieel te steunen ?

Dat kan door  uw bijdrage te storten op rekeningnummer BE90 7380 4233 1832 op naam van Move For Parkinson.

Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.
Wenst u een fiscaal attest ?
Stort dan uw bijdrage rechtstreeks aan IBB vzw, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk op rekeningnummer BE41 4094 5141 5210.
Vermeld in de mededeling : "gift Move for Parkinson"


MFP dankt u !!